Indlæg

Fundamental analyse

Kom i gang: fundamental analyse

Fundamental analyse, er nok den analyseform, som de fleste nybegyndere kaster sig over. Årsagen til dette er, at den for de fleste virker lige til.

Inden du analyserer

Inden du begynder at dykke for meget ned i virksomhedens regnskaber og tal, så er der et par overvejelser du bør gøre dig. Dette er for ikke at spilde din tid på en masse tal, som du alligevel ikke forstår.   

Undersøg fremtidsmulighederne

Det er vigtigt du forstår fremtidsmulighederne i den sektor, som virksomheden befinder sig i. Hvis ikke der er nogen gode fremtidsmuligheder, så er der jo ingen grund til at kigge nærmere på regnskaberne. Hvis ikke virksomheden har en fremtid, hvorfor så investere i den?

Det kan selvfølgelig være rigtig svært at gennemskue om virksomheden har en fremtid eller ej (særligt hvis man er helt ny i det her med investering). Men hvis man ikke finder sektoren interessant, så husk at der findes så mange andre sektorer, som man kan investere i. Der findes mange forskellige holdninger til en sektor, og dens fremtidsmuligheder. Dog skal du huske, at det er din strategi, så det er DIG der skal forstå den og bruge den! Lige så vel, som det jo er dine penge du investerer.

Hvordan tjener virksomheden penge?

Det her er et rigtig vigtigt punkt. Det er nemlig essentielt, at kunne gennemskue, hvordan virksomheden tjener penge. Hvis forretningsmodellen er så indviklet, at du ikke kan gennemskue den, hvordan skal du så kunne gennemskue når tingene ikke går som de skal? (hvis denne situation skulle opstå)

Som investorer er vi nødt til at kende de virksomheder vi investerer i. I bund og grund er det jo også indtjeningen og væksten der skal drive selskabet fremadrettet. Forstår vi ikke hvordan de tjener penge, så får vi rigtig svært ved at tage rationelle og gode beslutninger.

Passer virksomheden i din portefølje?

En anden overvejelse du skal gøre dig inden en yderligere analyse, er hvorvidt virksomheden du kigger på, passer i din nuværende portefølje (hvis du altså har en).

Når først porteføljen er sammensat, så er din vigtigste rolle som investor, at styre denne portefølje. Dermed skal du sørge for, at din risiko ikke stiger unødvendigt – da dette kan lede til et større tab (eller større gevinst). En af tingene du skal kigge på, er om du har en overvægt at positioner i enkelte sektorer (dette forklares lidt længere nede). Derfor kan du allerede gøre dig disse overvejelser inden du investerer. Har du allerede en stor andel af dine midler i biotek selskaber, så skal du måske kigge efter at investere i andre sektorer. Dog er der en undtagelse; det er hvis du har en masse års erhvervserfaring i en bestemt sektor. For i så fald ved noget andre investorer ikke gør. Men har du ikke denne viden, så spred din risiko!!

Lad os nu kigge på de tal, som du kan bruge til at danne dig et overblik over virksomhedens styrke og profitabilitet.

Analyse af selskabet

Som sagt har alle investorer hver deres fremgangsmåde. Herunder, får i nogle af de ting, jeg ofte selv kigger efter, samt hvad jeg ved andre benytter sig af. Brug det som inspiration, og undersøg bagefter nærmere omkring de forskellige ting – så du dermed finder ud af, hvad der passer dig bedst.

Regnskaber

Tjener virksomheden penge? Har gælden de seneste år været stigende eller faldende? Er indtjeningen stigende eller faldende?  Er virksomheden på vej op eller på vej ned? Der er rigtig mange ting at kigge efter i et regnskab.

Når du finder tal du studser over, eller som virker mærkeligt, så undersøg grunden til det (måske det er svært at studse over noget i starten, hvis du er helt grøn, men bare rolig det kommer over tid.) Se nærmere i regnskabet og læs dig frem til, hvorfor virksomheden evt. har stiftet ny gæld i år, eller andet. Se på, om der er en god grund til det, som aktionærerne får gavn af i det nye år, eller er det noget som man skal være opmærksomme på, ift. om det er et dårligt tegn for fremtiden?

Gæld

Virksomhedens gæld er altid et vigtigt punkt. Sidder virksomheden i gæld til op over begge ører, eller har de nærmest ingen gæld. Hvis de har meget gæld, så undersøg evt. hvorfor. Skal gælden bruges til vækst, eller er det for at holde virksomheden i live. Der er nemlig rigtig stor forskel på hvorfor forskellige virksomheder har gæld. Dernæst kan du se på, om der er kortsigtet eller langsigtet gæld? Kortsigtet gælder er altid mere risikabelt, som investor. Årsagen hertil er, at gælden skal betales tilbage inden for kort tid, kræver det at virksomheden har pengene til at betale den tilbage.

Egenkapital

Hvor mange penge har virksomheden i kassen? Har de nok frie midler, til at de kan betale sig ud af overraskelser, vækste, samt, evt. betale af på deres gæld? En virksomhed med en høj egenkapital har midler til at skabe nye produkter, købe andre virksomheder, og meget andet godt. Dette uden de behøver rejse kapital eller stifte gæld for at gøre det (hvilket er en fordel, da der jo dermed ikke skal tilbagebetales noget.

Ledelsen

Ledelsen og bestyrelsen er også meget interessant som investorer. Det er dem, som skal lægge strategier og sørge for de bliver ført ud i livet. Derfor er det også interessant om virksomhedens ledelse har en stærk erhvervserfaring – og dermed har en viden der er stærkt brug for.

Når du ser på ledelsen er det også værd at holde øje med, hvor mange aktier de selv ejer i selskabet. En ledelse der tror på deres virksomhed vil ofte selv have aktier i selskabet, da de vil være med i væksten. En ledelse der ikke har ejerandele eller minimale ejerandele ift. normalen, er for mig ikke et stærkt signal (dette er der dog meget delte meninger om, så dan dig din egen).

Værdiansættelse af virksomheden

Hvordan er virksomheden værdiansat? Her er det ekstremt vigtigt at se ift. konkurrenter og andre virksomheder i samme sektor eller branche. Er virksomheden højere eller lavere værdiansat end deres konkurrenter? Og hvorfor?

En høj værdiansættelse er ikke et stærkt eller svagt tegn i sig selv. Vi er nødt til at kigge ned i regnskaber og fremtidsudsigter for at finde grunden til, at de er værdiansat som de er. Er det fordi de har et stærkt produkt der kommer ud om 1-2 år og vil revolutionere markedet? Eller har de allerede toppet og væksten er ved falde? Når man ser på værdiansættelser, kan man se på mange forskellige tal. Herunder to af dem:

P/E-Værdi: P/E står for Price/Earnings (Pris/overskud). P/E angiver forholdet mellem kursen på en aktie og selskabets overskud. Man udregner dette ved at dividere aktiekursen, med overskuddet pr. aktie.

P/B-værdi: Price/Book, også på dansk kaldt prisen i forhold til egenkapitalen. Det udregner man ved at dividere aktiekursen med den bogførte egenkapital.

Konkurrenter

Hvorfor skal du investere i lige netop denne virksomhed, hvorfor ikke en konkurrent? Det er vigtigt du ikke bare investere i den første og bedste virksomhed (f.eks. den dine venner har snakket om), men kig på hvilke der er mest innovative, bedst til at tjene penge, har den bedste ledelse eller lignende.

Undersøg altid hvilken virksomhed i sektoren, der er mest interessant. Er det en af de store, der vinder markedsandele, eller er der en mindre virksomhed, som er på vej frem og har et produkt alle konkurrenter vil ønske de havde?

Vi har nu gennemgået nogle af de ting, man kan kigge på i fundamentalanalyse. Jeg håber du har fået en større indsigt i, hvad denne analyseform går ud på, og hvordan man kan bruge den. Husk der findes mange andre ting, man også kan se på, men her har du fået en introduktion.

Husk til sidst at regnskaber er fortid. Det giver os en indikation om virksomheden og hvor dygtige de er til at vækste, tjene penge eller føre deres strategier ud i livet. Men hvad der er endnu mere vigtigt er fremtiden. Hvad har virksomheden af strategi til at vækste i fremtiden? Det er fremtiden der skal drive væksten og forhøje værdien af selskabet. 

Held og lykke med dine fremtidige analyser!