Indlæg

Nøgletal

Gennemgang af vigtige nøgletal

Der bliver ofte spurgt ind til nøgletal; så her vil jeg forsøge at forklare et par af de vigtigste nøgletal. Hvis du har nogle nøgletal, som du mangler en forklaring på, så spørg endelig! 

Resultat pr. aktie

Beregning: Årets nettoresultat / antal aktier = RA (resultat pr. aktie).

Overskuddet er en af de mest betydningsfulde kursdeterminanter og når man køber en aktie i en virksomhed, så bliver man medejer, og som medejer har man ret til at få en andel af årets overskud.

Indre værdi pr. aktie:

Aktiernes indre værdi beregnes således: Egenkapitalen / antal aktier = IV (indre værdi).

Aktiernes indre værdi er værdien af selskabet. Det skal forstås i den forstand at, alt hvad der har værdi i virksomheden som f. eks. Vindmøller i Vestas og containerskibe i A.P. Møller er den indre værdi.

Kurs / indre værdi

Beregning af kurs indre værdi = så meget er investorerne villige til at betale for 1 krones egenkapital i selskabet.

Man går ud fra, at kursen eller prisen på 1 krones egenkapital bør være ca. 1 kr. Hvis kursen kommer for meget over denne pris, så anses aktien for at være dyr, mens hvis den kommer under 1 kr. anses den for at være billig. Det er dog sagt lidt mere bogstaveligt end det skal tolkes fordi, der også er andre faktorer som spiller ind i denne forbindelse. F. eks. egenkapitalforrentning, og de selskaber man evt. sammenligner med, kan have vidt forskellige egenkapitalforrentninger som gør det ustabilt at regne på. Så en ting jeg gerne vil pointere i forbindelse med nøgletalsberegninger er, at de egentlig ikke siger særlig meget. De kan indikere noget, men slet ikke i samme omfang som folk tror. Nøgletalsberegninger skal derfor anvendes varsomt i en aktievurdering, da de kan indeholde meget “støj”. Jo lavere “kurs/indre værdi” er, jo mere stabil er virksomheden og selskaber med en lav “kurs/indre værdi” er oftest banker og store virksomheder som har meget indre værdi i virksomheden og disse selskaber har derfor også svært ved at gå konkurs. Det giver en vis sikkerhed på sådan en aktie og det er også derfor, at man siger at bankaktierne er noget af det sikreste indenfor aktier.

P/E-værdi (Price/Earning)

Beregningen for P/E er: kurs / RA (kurs/resultat pr. aktie) = Det investorerne er villige til at betale for en krones overskud.

Price/earnings angiver forholdet mellem kursen på en aktie og selskabets overskud. Tallet benyttes i vurderingen af, om aktien er højt eller lavt vurderet. P/E kan både beregnes ud fra historiske tal som det er blevet gjort af Vestas i deres årsrapport eller man kan regne det ud fra fremtidige estimater.