Indlæg

teknisk analyse

Kom i gang: teknisk analyse #2

Sidst jeg skrev om teknisk analyse var det helt basalt. Det var om, hvad det egnetlig er, og jeg nævnte en masse udtryk som den almindelige dansker ikke kender til. Derfor kommer der her en kort gennemgang af de vigtigste begreber indenfor teknisk analyse, herunder korte beskrivelser af betydninger, formationer, m.m.

Glidende gennemsnit

Ved anvendelse af glidende gennemsnit (moving averages) kan man opfange om en aktie er i en optrend eller en nedtrend. Man kan vælge at anskue et chart ved, at anvende f.eks. 20, 50 eller 200 dages gennemsnit. Ved 200 dages gennemsnit ligger der 200 dages kurshistorik til grund og et brud over eller under 200 dages glidende gennemsnit vægter dermed mere end, f.eks. brud af 20 dages gennemsnit. Man taler om at en aktie giver et købs- eller salgssignal (henholdsvis, Golden og Death Cross) når den bryder over hhv. under f.eks. 200 dages glidende gennemsnit. Dog kan flere faktorer spille ind. Dette begreb er dog et godt fingerpeg for at tolke den mulige kommende bevægelse for et givet aktiv.

RSI

Står for Relative Strength Index. Groft sagt, så befinder en aktie sig i en optrend når RSI befinder sig imellem 60 og 80. En nedtrend er gældende når RSI befinder sig i 40-20, mens trenden kaldes neutral når RSI er i 40-60. RSI udregnes ved hjælp af en matematisk formel, som beregner det gennemsnitlige antal dages stigninger divideret med samme antal dages gennemsnitlige fald. Man kan anvende RSI 9 eller 14 eller noget helt tredje afhængig af hvad de chartsman anvender giver en af muligheder. Med hjælp fra RSI-indikatoren kan man tale om, at en aktie er oversolgt eller overkøbt. Førstnævnte er tilfældet hvis RSI er nær eller under 20, mens man har en overkøbt situation hvis RSI er nær 80 ellerover.

Hvis vi ser RSI over 80 for en given aktie er sandsynligheden for yderligere kursfremgang på kort sigt meget lille. Årsagen hertil er, at tekniske analytikere enten vil tage gevinst eller afvente køb til RSI er faldet til mere normale tilstande. Det kan således ofte være en god ide for kortsigtede investorer at tage gevinst hvis RSI er markant over 80, og omvendt købe en aktie, såfremt RSI er markant overgjort med et niveau omkring eller under 20. Pointen i RSI er altså at man bliver opmærksom på om en aktie har flyttet sig for hurtigt op eller ned. Og dermed støder på modstand eller støtte.

Blue and Yellow Graph on Stock Market Monitor

Omsætning

Man skal også forholde sig til omsætningens størrelse. Bryder en aktie overet glidende gennemsnit under stor omsætning, indikerer det stor køberinteresse og aktien kan givetvis stige yderligere. Stor omsætning på en top signaler udmattelse, og det samme gør sig gældende ved en stor omsætning ved en bund.

Modstand / Støtte

Ved at se nærmere på udviklingen i et chart, kan man ofte indtegne nogle vandrette eller skrå liner. Disse linjer flugter med toppe eller bunde, dvs. såkaldte kanaler. Dette kan give et fingerpeg om hvor modstand og støtte med stor sandsynlighed vil indtræffe. Hvis man, f.eks. kan tegne og flugte en linjen ved hhv. 54 og 56, vil det indikere støtte/modstand ved de respektive niveauer.

Flag og vimpler

Viser sig som formationer, hvor en formation snævres sammen for at slutte i en spids. Herefter skal vi se et brud ud af formationen, og her er tommelfingerreglen med mindre andre begreber indikerer noget andet, at et brud vil ske i sammeretning som ved indgangen til formationen. Det er altid nemt bagefter at se en sådan formation. Det er meget sværere at definere og lokalisere denne mens opbygningen finder sted.

Gaps

Et gab opstår når kursdannelsen ”springer et led over”. Altså hvis en aktie på en dårlig nyhed falder mere eller mindre uden handel. Dette kan, f.eks. være fra 120 til 100. Der er så et gap fra 120 til 100. Gaps bliver normalt altid lukket, og derfor er der grund til at tro, at vi trods et markant kursfald fra120 til 100 alligevel før eller siden ser kursen stige til 120.

NB: tro ikke at denne regel er 100 % sikker.

Turned-on Monitor Displaying Frequency Graph

Triangler og rektangler

Førstnævnte kan minde om en vimpel med stigende toppe og stigende bunde, men hvor der ikke er tale om tendens til at linjerne mødes til sidst. Det kan også være faldende toppe og faldende bunde, men altså et billede hvor modstands- og støttelinjerne (trendlinjer) kører parallelt enten i opad- eller nedgående retning. Et rektangel minder om en triangel, men her løber trendlinjerne parallelt og vandret. En tommelfingerregel ved disse formationerer, at mønstret oftest ender med et udbrud i samme retning, som da mønstret blev indledt.

Top og bund

I mange charts kan man ud fra de historiske data udregne mulige toppe og bunde – såkaldte targets. Modstands- og støtteområderne defineres ved at se på langsigtede charts. Hvis en aktie over de seneste, f.eks. fem år adskillige gange har testet en kurs på 500 for derefter at falde tilbage, taler man om en top ved 500. Har niveauet været testet flere gange, er toppen mere markant end hvis det er første gang kursen afvises ved det pågældende niveau. Man kan derved tale om dobbelt, tripel, osv. toppe eller bunde. Jo flere gange en modstand eller støtte er blevet testet og efterfølgende blevet afvist, jo mere markant er niveauet.

Det betyder så også, at når vi ser et brud af det pågældende niveau, så bliver bevægelsen oftest meget markant i enten opad- eller nedadgående retning. Tester vi, f.eks. en gammel top ved 500, og det sker med en RSI værdi som kun lige er steget over 60, og hvor vi samtidig kan se et mønster med stigende toppe og bunde. Så er oddsene gode for, at vi kan se et endeligt brud over 500 modstanden. Bemærk at heller ikke her er noget 100 % sikkert. Nogle gange ser vi et brud over eller under en vigtig modstands eller støtte zone, hvor det efterfølgende viser sig at bruddet var falsk. Det var næsten også for nemt, hvis vi kunne aflæse alt via gamle charts.

Head & Shoulders

Populært kaldet S-H-S (skulder-hoved-skulder). Ideelt ses en skulder, en efterfølgende stigning i en hovedformation og så et fald til samme niveau som skulderen på venstre side. Så tydeligt er det imidlertid ikke altid, da det kan være spejlvendt eller skråt faldende. S-H-S indikerer imidlertid en trendvending, og er derfor overordentligt vigtigt at prøve at se i charts. Det er altid nemt at se tingene i bagklogskabens lys, men det vigtigste er at kunne forudse en mulig opbygning af et sådant mønster.

Der er tale om usikre forudsigelser, da mønstret jo oftest først bekræftes når trendvendingen indtræffer, og så er det for sent. Det er efter min mening ulempen ved signallister, m.m., som først ser tingene når de er indtruffet. Detkan være rigtig svært at se i praksis. Lad os tænke os et eksempel, hvor man kan se venstre skulder i intervallet 54-56, og efterfølgende en stigning til 61,50 som måske endda testes to gange. Stigningen klinger herefter af, og højreskulder opbygges igen i intervallet 54-56. Hvis det er tilfældet, er der taleom et S-H-S mønster, og peger i retning af efterfølgende kursfald.

Det er utroligt spændende at studere charts, ”lege” med dem og prøve at fange diverse signaler. Nogle gange kan man se disse formationer, andre gange ser man dem først når ”ulykkerne” er indtruffet.

Under alle omstændigheder er tekniskanalyse et godt værktøj. Jeg vil dog kun anvende teknisk analyse sammenholdt med almindelig sund fornuft.

Teknisk analyse

Kom i gang: teknisk analyse

Hvad er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en analyseform, der gør brug af forskellige tekniske indikatorer til at afsløre, hvor markedet, er på vej hen (kursen på en aktie, råvarepriserne, o.l.,). Disse indikatorer bruger hovedsageligt historiske data. Dermed kan de fortælle noget om det aktiv, du kigger på.

Nogle indikatorer viser hvor stærk en trend er f.eks. ADX-indikatoren. Mens andre indikatorer kan vise om en aktie f.eks. er “overkøbt” eller “oversolgt” som RSI-indikatoren. Der findes også indikatorer, der kan bruges til at spotte et skifte i trenden. Her kan man f.eks. se på to eller flere glidende gennemsnit.

Tekniskanalyse

Hvordan kommer jeg i gang med teknisk analyse?

For at komme i gang med teknisk analyse kræver det mere information om emnet, end du får i dette blogpost (MEGET mere – der kommet også et mere dybdegående indlæg). Et godt sted at starte vil være med en dybdegående bog om emnet. Dette kunne f.eks. være Technical Analysis of the Financial Markets. Der findes som om alle andre mener også et hav af muligheder, for at blive klogere, online. 

For at indlægge de tekniske indikatorer er det nødvendigt med noget software. Der finds mange muligheder – også gratis muligheder, heriblandt Yahoo Finance’s InteractiveChart. Her kan du indsætte de forskellige indikatorer (glidende gennemsnit, RSI, m.m.).